New Photographs, Pennsylvania

menu

Autumn Sun, 2020

Autumn Sun, 2020

Dance, 2020

Dance, 2020

Breakthrough, 2020

Breakthrough, 2020

Sensuous, 2020

Sensuous, 2020

Manayunk Tracks, 2020

Manayunk Tracks, 2020

Manayunk Bridge Late Summer, 2020

Manayunk Bridge Late Summer, 2020

Reaching for the Light, 2020

Reaching for the Light, 2020

The Center Does Not Hold, 2020

The Center Does Not Hold, 2020

Embrace, 2020

Embrace, 2020

Blown Away, 2020

Blown Away, 2020

Reaching, 2020

Reaching, 2020

Shapes, 2020

Shapes, 2020

Clearing, 2020

Clearing, 2020

Inner Glow, 2020

Inner Glow, 2020

Looking Up, 2020

Looking Up, 2020

Return to Top

menu